Baliaci materiál

Baliaci materiál a pomocný baliaci materiál slúži a je využívaný ako univerzálna ochrana výrobkov pred ich mechanickým poškodením a znehodnotením počas skladovania resp. najmä prepravy. Zároveň uľahčuje manipuláciu s výrobkami počas ich prepravy.