História

Spoločnosť A. I. E., s. r. o. bola založená v roku 2005 ako obchodná spoločnosť zaoberajúca sa balením a baliacim materiálom.

Od svojho vzniku poskytuje a navrhuje svojim klientom komplexné riešenia balení do kartónových a plastových obalov s použitím rôznych druhov materiálov, zabezpečuje a dodáva pomocný baliaci materiál s príslušenstvom podľa požiadaviek zákazníkov.

Rok 2019 bol pre spoločnosť A. I. E., s. r. o. prelomový, nakoľko z obchodnej spoločnosti sa stala obchodno – výrobná spoločnosť a to najmä vďaka mladému a entuziastickému prístupu nového spoločníka, ktorý vstúpil do spoločnosti v priebehu roka 2019.

Spoločnosť A. I. E., s. r. o. je rodinnou firmou, ktorá spája obchodné a životné skúsenosti staršej generácie a pracovné nasadenie a húževnatosť mladšej generácie.