Komplexné riešenia balení

Pre dokonalú ochranu výrobkov ponúkame komplexné balenie výrobkov do kartónových a plastových obalov od návrhu balenia, vzorkovania a dodávky konkrétneho výrobku podľa zadaných požiadaviek klienta. Na základe požiadavky klienta vytvoríme balenie pre konkrétny výrobok s použitím vyhovujúcich materiálov resp. ich kombinácie vrátane dodávok vnútorného vybavenia (insertov, vakov, preložiek atď.) a pomocného baliaceho materiálu (lepiacie a viazacie pásky, spony, stretch fólia ručná, bublinková fólia, ochranné penové profily atď.)

Ponúkame:

  • Prepravné plastové boxy s vnútorným vybavením
  • Inserty (penové, textilné, kartónové)
  • Špeciálne balenia